Korisničko ime Lozinka
O namaProizvodiRazvojReferencePartneriKontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razvoj

Svaka generacija našeg softvera nosi iskustva i dobru praksu prethodnih, koju nadograđujemo koristeći nove mogućnosti koje donose nove tehnologije.

Softverska platforma zasnovana je na Microsoftovim alatima: Microsoft Visual FoxPro i Microsoft .NET. sa bazom podataka - Microsoft SQL Server. Ova kombinacija se pokazala kao izuzetno kvalitetna, pouzdana i dovoljno skalabilna da pokrije ceo dijapazon različitih veličina preduzeća naših klijenata.

Korisnicima je moguće korišćenje softvera na PC računarima, palm top uređajima, mobilnim barkod skenerima, moguć je transfer i objedinjavanje podataka sa više udaljenih lokacija.

Sigurnost podataka obezbeđuje robusnost SQL servera, kao i procedure za automatsko pravljenje sigurnosnih kopija baza.


 
Copyright @ Soft Design 2020