Korisničko ime Lozinka
O namaProizvodiRazvojReferencePartneriKontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razvoj

Svaka generacija naÅ”eg softvera nosi iskustva i dobru praksu prethodnih, koju nadograĆ°ujemo koristeƦi nove moguƦnosti koje donose nove tehnologije.

Softverska platforma zasnovana je na Microsoftovim alatima: Microsoft Visual FoxPro i Microsoft .NET. sa bazom podataka - Microsoft SQL Server. Ova kombinacija se pokazala kao izuzetno kvalitetna, pouzdana i dovoljno skalabilna da pokrije ceo dijapazon razliĆØitih veliĆØina preduzeƦa naÅ”ih klijenata.

Korisnicima je moguƦe koriÅ”Ć¦enje softvera na PC raĆØunarima, palm top ureĆ°ajima, mobilnim barkod skenerima, moguƦ je transfer i objedinjavanje podataka sa viÅ”e udaljenih lokacija.

Sigurnost podataka obezbeĆ°uje robusnost SQL servera, kao i procedure za automatsko pravljenje sigurnosnih kopija baza.


 
Copyright @ Soft Design 2020